Må-Fre förmiddag

kl   6.30 Halkia

      6.45 Borgnäs

      7.10 Hindhår

      7.30 Borgå

      7.45 Hindhår

      8.05 Borgnäs

      8.20 Halkia

      8.50 Borgnäs

      9.10 Hindhår

      9.30 Borgå

 

Må-Fre eftermiddag

kl   13.20 Borgå

      13.27 Pääskytienkoulu

      13.42 Hindhår

      14.05 Borgnäs

      14.20 Halkia

      14.40 Halkia

      15.05 Borgnäs

      15.25 Hindhår

      15.35 Borgå